Nederlands volkslied – O Heer, Gij zijt mijn God en Here