Nederlands volkslied – Kind’ren zwijgt, dan moogt ge