Nederlands volkslied – Het was een maged uitverkoren