Nederlands volkslied – Een puntje van een gauwe pen