Nederlands volkslied – Drie ganzen in ’t haverstro