Nederlands volkslied – Daar was lestmaal een kwezelken