liedjes a-z

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

   
Agnus Dei
Ain boer wol noar zien noaber tou
Alleluja
Alleluja, amen
Alleluja, de blijde toon
Allen die willen naar Island
Al onder de weg van Maldegem
Als de grote klokke luidt
Bobbejaan klim die berg
Bona nox
Brio!
Daar ging een meid om water uit
Daar gingen twee gespeelkens goed
Daar is een kindje geboren
Daar kwam ene boer van Zwitserland
Daar kwam een muis
Daar kwamen drie koningen
Daar nu het feest van Pasen is
Daar staat een klooster in Oostenrijk
Daar vaart een man op zee
Daar was een sneeuwwit vogeltje
Daar was e wuf die spon
Daar was laatst een meisje loos
Daar was lestmaal een kwezelken
Dat scoonste kint
De boer had maar ene schoen
De goden der volken
De grote Sultan
De heidenen lachen
De jonge lente
De koekoek op de toren zat
De krepelaar
De minne die in mijn hartje leit
De priem, de secunde
De rechte baan
Des winters als het regent
De trekharmonica
De uil
De vrijheid
Die nachtegaal die zong een lied
Dieuwer is verliefd
Die voor de waarheid strijdt
Die winter is vergangen
Die winter is vergangen
Din, din, din
Do do sol
Dona nobis pacem
Drie ganzen in 't haverstro
Drie schuintaboers
Dubbele Jan
Du bist der mensen hoop
Een kalamanden rok
Een meisje van Scheveningen
Een oud pastoor
Een puntje van een gauwe pen
Ego sum pauper
En als er ons kindeke braaf zal zijn
En daar zat ene uil en spon
En de boer die stond
En ik ben met mijn Catootje
En laat ons nu eens rondgaan
Ere zij God
Er is een kindetje geboren op d'aard
Er kwam een boer van Leuven
Er was een oorlogsschip
Frisia non cantat
Gelukkig is het land
Gekwetst ben ik van binnen
Gertji
Gildebroeders, maakt plezieren
Grote klokken zeggen tiktak
Ha, ha, ha!
Hansje heeft een jasje aan
Heer, geef ons kracht!
Heer Halewijn
Heer, in Uwen toorn
Heer Jezus heeft een hofke
Helpt nu U zelf, zo helpt U God
Hemel en aarde
Herders, Hij is geboren
Het daget in den Oosten
Het regende zeer
Het viel eens hemels douwe
Het waren twee koningskinderen
Het was een kind
Het was een maged uitverkoren
Het windeke dat uit het Oosten waait
Hoe leit dit kindeke
Hoe rij die boere
Hoor nu toch eens
Hup een! Hup twee!
Hij leve lang
Ik ging er eens spanceren
Ik heb de groene straatjes
Ik kwam er lestmaal over bergen en dalen
Ik kwam lest over een berg
Ik voele mij gedrongen
Ik voer laatst over zee
Ik wil mij gaan vertroosten
Ik zeg adieu
In de hemel is ene dans
In Jesu name
In Oostland wil ik varen
In 't stalleke van Bethlehem
In 't stedetje van Nazareth
Ja, als je de draken
Jacob heeft een ladder
Jennemieke
'k Groet U
'k Heb mijn wagen volgeladen
Kind'ren zwijgt, dan moogt ge
Kom mee naar buiten
Kom mee naar de zee
Komt nu en zingt
Mamma, 'k wil een man hĂȘ!
Mane, sterren, nachtplaneten
Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Merk toch hoe sterk
Mietje Wantj' is altijd ziek
Miserere
Mitte Confitte
Mocht ik met een lied
Moeke, doar staait 'n vrijer
Molenaartjes wind is Zuidenwind
Neen, muziek van Cherubini
Nu zijt wellekome (canon)
Nu zijt wellekome
O Heer, die daar
O Kerstnacht
Oh moeder, de vink is dood!
O Nederland, let op uw zaak
Ons genaket die avondstar
Ons is een kind geboren
Ons is geboren een kindekijn
Ons Vader, God geprezen
Ontwaak, ontwaak!
Op, slapers, wordt toch wakker!
Over het water
O wilde en onvervalste pracht
Pater noster
Psallite Deo nostro
Rij maar an
Rijmen gaat zo goed!
Sarie Marais
Schoon boven alle schone
Schoon jonkvrouw, ik moet u klagen
Schoon lief hoe ligt gij hier
Schoon lief, wilt gij met mij rijden?
Schoon lieveke, waar waarde gij
Slaat op den trommele
's Nachts rusten meest de dieren
's Nachts toen een blauw gestarde kleed
Springt op en toon je schoen
Stoelen te matten
Suze Naanje
T'avond gaat ons feeste aan
Te Duinkerk gaat het al verkeerd
Te Kieldrecht
't Is stille
Toen den hertog Jan kwam varen
't Ros Beijaard
't Wil zomer zijn!
Ubi sunt gaudia?
Uit Uw hemel
Van minne ben ik dus gewond
Van waar komt ons de koele wijn?
Vier weverkens
Viva la Musica
Vriend . . . . is een brave man
Waarom moet de haan
Waar staat jouw vaders huis
Wanneer kom ons troudag
Wat doet gij al in 't groene veld
Wat voor vijand durft ons naken
Wat zetten z'Onzen Lieven Heer
Wat zullen onze patriotjes eten
Wech op! Wech op!
Wel Anne Marieke
Wie dat zich zelfs verheft
Wie was diegene die de loverkens brak
Wie wil er mee naar Wieringen varen
Wilhelmus van Nassouwe
Willen wij 't Haaske jagen
Wilt heden nu treden
Wittington
Wij komen alle drie uit vreemde landen
Wij komen van Oosten
Wij willen vanavond vrolijk zijn
IJdelheid der ijdelheden
Zeg kwezelke, wilde gij dansen
Ziet, Ik ben bij u!
Zie de lente
Zingt een loflied
Zolang mensen bestaan
Zolang er mensen zijn op aarde
Zomer is 't in bos en velden
Zonder Ceres en zonder Bacchus
Zijt ootmoedig