Op enen Kerstnacht

Op ene Kerstnacht, als sint Jozef lag te rusten,
De engel kwam hem wekken uit zijne slaap:
"Sta op, sta op, sint Jozef zoet,
Ik kom U wekken
En gij moet vertrekken
Met Maria rein!
Zij reden op een ezeltje, van falderalderiere!
Zij reden op een ezeltje van falderaldera

Zij steeg op het ezelke, vol van gezuchten,
Zo vol van rouw en smart en dat doorstak haar hart:
De hagel en kou, de wind haar kweld’!
Het water viel zo dapper
Op het naakte veld!
Ach Maria tsaart!
Zij reden op een ezeltje, van falderalderiere!
Zij reden op een ezeltje van falderaldera