Verheugt u!

Verheugt u, o Sion, verheugt u, o Sion,
Want God is op aarde mens geworden!