Ere zij God

Ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde, op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Amen, Amen.