In een huis

In een huis daar woonde niemand in,
Maar vogelkens vlogen daar uit en in:
Daar wou Heer Jezus geboren zijn:
Rex gloriae.
Hij is van ene maged geboren:
Rex gloriae.

De engelen zongen pais en vrede,
De herders kwamen daar ter stede,
De os en de ezel verwarmden zijn leden
Pre frigore.
Hij is van ene maged geboren:
Rex gloriae.

Alzo ik in de schrifture las,
Maria zonder wee genas,
Daar Jezus Kerst geboren was:
Rex gloriae.
Hij is van ene maged geboren:
Rex gloriae.

Hier toonde Hij grote ootmoedigheid,
God nam aan onze menselijkheid.
Die eeuwig leeft, nam onz’ sterfelijkheid
Hoc tempore.
Hij is van ene maged geboren:
Rex gloriae.