Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer;
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis!

Christe Kyrieleison laat ons zingen blij,
Daarmee ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis!

d'Herders op de velden hoorden een nieuw lied:
Dat Jezus was geboren, zij wisten't niet:
"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar:
Bethlem is de stede, daar 'tis geschied voorwaar."
Kyrieleis!

d'Heilige drie koon'gen uit zo verren land,
Zij zochten onzen Here met offerhand.
Z'offerden ootmoedelijk myrh', wierook ende goud
T'ere van den Kinde dat alle ding behoudt.
Kyrieleis!