Ons genaket die avondstar

Ons genaket die avontstar,
Die ons verlichtet also claer,
Wel was haer doe!
"Susa ninna, susa noe, Jesus minne", sprac Maria doe.

Dat huus dat hadde so menich gat,
Daer Christus in geboren was.
Wel was haer doe!
"Susa ninna, susa noe, Jesus minne", sprac Maria doe.

Si setten dat kint op horen schoot,
Si cussedet voor sijn mondekijn root.
Het was so soet!
"Susa ninna, susa noe, Jesus minne", sprac Maria doe.

Si setten dat kint op horen knien,
Si sprac: "Groot eer moet U geschien!"
Wel was haer doe!
"Susa ninna, susa noe, Jesus minne", sprac Maria doe.

Si setten dat kint op horen arm,
Met groter vrouden sach sijt aen.
Het was so soet!
"Susa ninna, susa noe, Jesus minne", sprac Maria doe.

Die moeder makede den kinde een bat:
Hoe lieflic dattet daer inne sat.
Wel was haer doe!
"Susa ninna, susa noe, Jesus minne", sprac Maria doe.

Dat kindekijn pleterden metter hant,
Dattet water uten becken spranck.
Wel was haer doe!
"Susa ninna, susa noe, Jesus minne", sprac Maria doe.

Die os ende ooc dat eselkijn
Die aenbeden dat soete kindekijn.
Wel was haer doe!
"Susa ninna, susa noe, Jesus minne", sprac Maria doe.