Hoe leit dit kindeke

Hoe leit dit kindeke hier in de kou:
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven,
Ziet eens, hoe dat Het weent en krijt van rouw!
Na, na, na, na, na, na, Kindeke teer,
Ei, zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

Sa ras dan, herderkens, komt naar de stal:
Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeke:
Het dunkt mij, dat Het nu haast slapen zal!
Na, na, na, na, na, na, Kindeke teer,
Ei, zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

En gij, o engeltjes, komt hier ook bij,
Zingt een motetteke voor uwen koning:
Wilt Hem vermaken met uw melodij.
Na, na, na, na, na, na, Kindeke teer,
Ei, zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.