Dat scoonste kint

Dat scoonste kint es ons gheboren,
Dat alresoetste mannekijn.
Die sijn herte aan hem wil keren,
Hi sal hem getrouwe sijn.
Deus eterne, tu piissime.

Sijn voetkens waren dicwile cout,
Doen hi begonst te gane.
Ende altoos was er sijn halsken bloot
Ende luttel so had hi ane.
Deus eterne, tu piissime.

Al es dit soete knapelkijn
Wel also arm van goede,
Hi es doch edel ende fijn
Ende also fier van moede.
Deus eterne, tu piissime.