Komt ons in diepe nacht ter ore

Komt ons in diepe nacht ter ore:
De morgenster is opgegaan!
Een mensenkind voor ons geboren:
God zal ons redden, is Zijn Naam!
Opent uw hart, gelooft uw ogen.
Vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
Hoe 't woord van God van alzo hoge
Hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven,
Geen licht in deze duisternis
Dan deze mens om mee te leven:
Een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God: Hij openbaarde
In Jezus Zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
En alle vlees aanschouwt het heil.

Zoals de zon komt met zijn zegen,
Een bruidegom van licht en vuur,
Zo komt de koning van de vrede:
Voorgoed gekomen is Zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander,
Zijn liefde gaat van mond tot mond,
Hij geeft Zijn lichaam ons in handen:
Zo leven wij Zijn nieuw verbond.