Kind’ren zwijgt, dan moogt ge

Kind’ren zwijgt, dan moogt ge horen,
Ecce mundi gaudia!
Hoe heer Jezus is geboren.
In te sunt solemnia, O virgo Maria,
Dei plena gracia!

D’engel die de boodschap brachte,
Ecce mundi gaudia!
Kwam ter maged in der nachte.
In te sunt solemnia, O virgo Maria,
Dei plena gracia!

Hij groette ze al zo vriendelijke
Ecce mundi gaudia!
Met den Heer van ‘t Hemelrijke.
In te sunt solemnia, O virgo Maria,
Dei plena gracia!

Hij zeide, dat zij zou ontvaân,
Ecce mundi gaudia!
Jezum Christum zonder waan.
In te sunt solemnia, O virgo Maria,
Dei plena gracia!

Geboren werd de edel dracht
Ecce mundi gaudia!
’s Nachts, in koude middernacht.
In te sunt solemnia, O virgo Maria,
Dei plena gracia!

Dat kind moet zijn gebenedijd
Ecce mundi gaudia!
Met zijn moeder t’aller tijd.
In te sunt solemnia, O virgo Maria,
Dei plena gracia!