Het was een maged uitverkoren

Het was een maged uitverkoren,
Daar Jezus af wou zijn geboren.
Dies ben ik vro,
O, benedicamus Domino.

Te Nazareth al in die stede,
Daar is een maged rein van zede.
Dies ben ik vro,
O, benedicamus Domino.

Daar kwam een groot gezant van Gode,
Want Gabriƫl die was de bode.
Dies ben ik vro,
O, benedicamus Domino.

"Maria, weest gegroet en blijde,"
Maar Maria haar zeer vermijde.
Dies ben ik vro,
O, benedicamus Domino.

"En wilt niet vrezen, maged schone,
Gods moeder zult gij zijn idone.
Dies ben ik vro,
O, benedicamus Domino.

God Heilig Geest zal in u kommen,
Gelijk de dauw valt op de blommen."
Dies ben ik vro,
O, benedicamus Domino.