Do, do, kindje

Do, do, kindje van de minne,
Slaap en doe je oogjes toe!
Heb je gene vaak, je moet niet slapen,
Heb je gene honger, je moet niet gapen.
Do, do, kindje van de minne,
Slaap en doe je oogjes toe!