Maria heeft het Boek

Maria heeft het Boek der Profetieën beschouwd
En daar heeft zij uit gelezen,
Hoe dat er een Koning geboren zoude zijn,
Uit een zuiver maagdelijn,
Wiens naam zou Jezus zijn,
In deze Kerstdagen.

En toen Maria biddend in haar kamerke zat,
Kwam een engel bij haar neder:
"God groet U, God groet U, Maria maagdelijn:
Uwer is het Kindekijn,
Wiens naam zal Jezus zijn,
Gij vol van genade!"

En d'Engel heeft Gods wond’re kracht haar opengeleid.
En Maria zei ootmoedig:
"Zie hier ’s Heren dienstmaagd, Zij heeft Gods wil gehoord:
Mij geschiede naar Uw woord."
Men zal in allen oord
Wel zalig haar prijzen.

En ziet: de Profetieën zijn in ’t Kindje vervuld,
In den Koning ons geboren.
Maria, Maria, o Moeder maagdelijn,
Glorie zij Uw kindekijn,
Wiens Naam zal Jezus zijn,
In deze Kerstdagen.