Maria die zoude naar Bethlehem gaan

Maria die zoude naar Bethlehem gaan,
Kerstavond voor den noene;
Sint Jozef zoud' al met haar gaan
Om haar gezelschap te hoeden.

Het hageld' en 't sneeuwde en 't was er zo koud,
De rijm lag op de daken;
Sint Jozef tot Maria sprak:
"Maria, wat zullen wij maken?"

Maria die zei: "ik ben er zo moe,
Laat ons een weinig rusten."
"Laat ons een weinig verder gaan:
In een huizeke zullen wij rusten!"

Zij kwamen een weinig verder gegaan
Tot aan een boerenschure,
't Is daar waar Heer Jesus geboren werd:
Daar sloten noch vensters noch deuren!

Dat kleine kind weende, Maria zong:
Gods engels uit de tronen,
Zij kwamen tesamen nedergedaald:
Zij kwamen Maria kronen.