Komt, vrienden, in het ronden

Komt, vrienden, in het ronden,
Minnaars van ene stiel,
Ik zal u gaan verkonden,
Hoe ik door 't slijperswiel
De kost verdien voor vrouw en kind,
Schoon blootgesteld aan sneeuw en wind.

Terlierelom, terla!
Van linksom, rechtsom draait mijne steen
Door het roeren van mijn been,
ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju.

De smid die moet hard werken,
Gestadig voor het vier.
Hij durft hem niet versterken
Met ene kan goed bier;
Terwijl ik ga op mijn gemak,
Soms ook wel met een lege zak.

Terlierelom, terla!
Van linksom, rechtsom draait mijne steen
Door het roeren van mijn been,
ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju.

De schoenpik, stijf gezeten
Op ene pikkelstoel,
Zou kaas en droog brood eten;
Maar als ik nood gevoel,
Dan slijp ik tot de avond toe
En zo heb ik nooit arremoe.

Terlierelom, terla!
Van linksom, rechtsom draait mijne steen
Door het roeren van mijn been,
ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju.

De kleerfrik maakt ons kleren
Voor acht stuivers per dag;
Wil hij zijn loon vermeren,
Hij snijdt meer dan hij mag.
Maar ik met mijne slijpersteen,
Ik win meer op een uur alleen.

Terlierelom, terla!
Van linksom, rechtsom draait mijne steen
Door het roeren van mijn been,
ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju.

De maalder moet graan malen,
Tot in het fijnste meel;
Hij moet dubbel betalen
Voor zijne droge keel.
Maar ik door iever en door vlijt,
Ik win mijn brood in eerlijkheid.

Terlierelom, terla!
Van linksom, rechtsom draait mijne steen
Door het roeren van mijn been,
ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju.

Mijn vrouw die roept victoria
Over de slijpersstiel;
Zij vindt de grootste gloria
In't draaien van mijn wiel.
Mijn kinders hebben geen ongemak:
Zij lopen met de bedelzak.

Terlierelom, terla!
Van linksom, rechtsom draait mijne steen
Door het roeren van mijn been,
ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju.

Sa vrienden, voor het leste:
All' ambachten zijn goed:
Maar 't mijn is toch het beste,
Schoon ik soms slapen moet
Op hooi en strooi in ene stal:
Ik heb de kost voor niemendal.

Terlierelom, terla!
Van linksom, rechtsom draait mijne steen
Door het roeren van mijn been,
ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju.