Gildebroeders, maakt plezieren

Gildebroeders, maakt plezieren
Met muziek vroeg ende laat.
Laat ons nu de jaarfeest vieren
Van de Maagd Cecilia.
Zingt, speelt ter ere van dez' maged:
La-sol-fa-mi-re-ut,
fa-sol-la, Cecilia!

Spant nu bas, keel en violen,
Speelt op cither, harp en fluit!
Maakt van vreugde cabriolen
T'ere van dees weerde bruid.
Zingt, speelt ter ere van dez' maged:
La-sol-fa-mi-re-ut,
fa-sol-la, Cecilia!

Komt de liefde te vermindren,
Laat ons maar standvastig staan!
Gene nijd en kan ons hind’ren!
Onze gild zal nooit vergaan!
Zingt, speelt ter ere van dez' maged:
La-sol-fa-mi-re-ut,
fa-sol-la, Cecilia!

Want dees maged naar Gods harte
Hierin zulk behagen vond,
Dat zij in haar meeste smarte
Naar haar harp zo liep terstond.
Zingt, speelt ter ere van dez' maged:
La-sol-fa-mi-re-ut,
fa-sol-la, Cecilia!

Laat ons deze bruid maar eren,
Wijl wij hier vergaderd zijn,
Zij zal bij den Heer der Heren
Bidden, dat het zo mag zijn.
Zingt, speelt ter ere van dez' maged:
La-sol-fa-mi-re-ut,
fa-sol-la, Cecilia!