Zijt ootmoedig

Zijt met ootmoedigheid bekleed,
Want God wederstaat de hovaardigen,
Want God wederstaat de hovaardigen.