Zomer is ’t in bos en velden

Zomer is 't in bos en velden, koekoek roept in 't hout.
Over bloemen bijen zoemen, groener wordt het woud.
Koekoekoek!
't Vee gaat uit de donk're stallen naar de weide toe.
Door de lucht vol blij gerucht klinkt hel de roep: "koekoek!"
Zing koekoekoek, roep steeds maar koekoek:
Wij worden 't nimmer moe!