Zolang mensen bestaan

Zo lang er mensen zullen bestaan
En de een de ander zal gadeslaan,
Kun je de liefde niet ontgaan.

Je kunt de liefde niet ontgaan.