Wittington

Wittington, keer weerom! Lord majoor van London, keer weerom!
Burgemeester zult gij worden, burgemeester zult gij zijn!
bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom!