Sliep scheren en messen

Sliep scheren en messen, Singele, singele bom!
Sliep scheren en messen, Singele, singele bom!
"Jan, sla je vrouw!" "Dat doe ik niet, dat doe ik niet!"
"Jan, sla je vrouw!" "Dat doe ik niet voor jou!"

Aan de Wolga wacht de oude wodkabootsman,
En zijn wodka bracht God Bacchus aan de macht.