Een puntje van een gauwe pen

Een puntje van een gauwe, gauwe, gauwe pen
Is’t felste wapen dat ik ken.