Heer, in Uwen toorn

Heer, in Uwen toorn bestraf mij niet!
Wilt in Uw gramschap mij niet treffen!
Heer, erbarm U, want ik ben zwak,
want ik ben zwak en moede!
Ach Heer, erbarm U, want ik ben zwak,
want ik ben zwak en moede!