Kreeft canon 3

Ere zij God in den hoge!
Ere zij God in den hoge!
Ere zij God in den hoge!