Een vrolijck salich nieuwe liedt

Een vrolijck salich nieuwe liedt,
Alder werelt openbare
Van den kindeken dat Jesus hiet:
Te Bethlehem wast ghebaret,
In grooter armoeden ende verdriet,
So men daer mocht aenscouwen;
Ende hi leet daer so swaer verdriet
In also grooter couwen.