Een kleine engel

Een kleine engel is uit het kerkeraam gevlogen,
Voetballende jongens kregen de schuld;
Maar 'k vond hem in een carrousel en, ongelogen,
Hij lachte stil, als scheen zijn wens vervuld.