Drie ganzen in ’t haverstro

Drie ganzen in’t haverstro
Zitten daar en snaat’ren zo.
Komt de boer geslopen,
Port eens in de hopen.
Hij roept: "Hallo, hallo, hallo!
Drie vette ganzen in ’t haverstro."