De heidenen lachen

De heidenen lachen, de jood en de christen,
juristen, sophisten, egoisten, artisten!
Het lachen geneest de hypochondristen,
ja, het geneest de hypochondristen!
Wie mensen laat lachen, de gĂȘne ten spijt,
verlost ons van grillen en twijfelingen,
verlost ons van grillen en twijfels!
Hij jaagt de verveling naar de duivel!
Hij leve lang, leve lang tot in eeuwigheid!