’t Ros Beijaard

't Ros Beijaard doet zijn ronde
In de stad van Dendermonde:
Die van Aalst die zijn zo kwaad,
Omdat hier 't Ros Beijaard gaat.
De vier Aymons kinderen jent
Met 't blanke zweerd in d'hand.
Ziet ze rijden,
't Zijn de schoonste al van ons land!
't Ros Beijaard hoog verheven,
Hij is in het vuur gebleven.
Zie 't Ros Beijaard hoog verheven,
Zie 't Ros, Beijaard zeer charmant.

't Ros Beijaards ogen fonk'len,
Zijne brede manen kronk'len
En hij wendt hem fraai en vlug
Met vier broers op zijne rug.
De vier Aymons kinderen jent
Met 't blanke zweerd in d'hand.
Ziet ze rijden,
't Zijn de schoonste al van ons land!
Hun harnas schild en lansen
Blinken bij de zonneglanzen
En de Beijaard 't vooisken geeft,
Daar het ros zijn eer in heeft.

O Dendermondenaren,
Blijft altijd de roem bewaren
Van het peerd zo wijd vermaard
Als de grootste man op aard.
De vier Aymons kinderen jent
Met 't blanke zweerd in d'hand.
Ziet ze rijden,
't Zijn de schoonste al van ons land!
't Ros Beijaard is ons glorie,
En benijdt g'ons die victorie,
Aalst, gij hebt nog min verstand
Als ons ridderros vaillant.

't Ros Beijaard is verheven,
Heeft hem in het vuur begeven
En het week op 't oorlogsveld
Alles voor zijn groot geweld.
De vier Aymons kinderen jent
Met 't blanke zweerd in d'hand.
Ziet ze rijden,
't Zijn de schoonste al van ons land!
't Ros Beijaard doet zijn ronde
In de stad van Dendermonde,
Die van Aalst die zijn zo kwaad,
Omdat hier 't Ros Beijaard gaat.