De grote Sultan

De grote Sultan heeft gefuifd,
Hij heeft gedronken, hij heeft gekluifd,
Hij heeft genoten spijs en drank,
Daarvoor zij Allah eeuwig dank,

Daarvoor zij Allah eeuwig dank!
Hij heeft gedronken, hij heeft gekluifd,
Hij heeft genoten spijs en drank,
Hij heeft genoten spijs en drank,
Daarvoor, daarvoor, daarvoor zij Allah eeuwig dank,

Daarvoor zij Allah eeuwig dank,
Daarvoor zij Allah eeuwig dank!
Hij heeft gedronken, hij heeft gekluifd,
Hij heeft genoten spijs en drank,
Daarvoor, daarvoor, daarvoor zij Allah eeuwig dank!