Al onder de weg van Maldegem

Al onder de weg van Maldegem,
Malle, malle, malle, malle, Maldegem,
Al onder de weg van Maldegem
Daar zat een wuf en spon!

Dat wuf dat zat en spon, Gielegon,
Dat wuf dat zat en spon
Al op een houten wieleke,
Wiele, wiele, wiele, wiele, wieleken,
Al op een houten wieleken:
Daar was geen draaiing aan,
Daar was geen draaiing aan!

Al onder de weg van Maldegem,
Malle, malle, malle, malle, Maldegem,
Al onder de weg van Maldegem
Daar zat een wuf en spon!

Dat wuf had een schapraai, Gielegaai,
Dat wuf had een schapraai:
Van boven zet z'haar boter neer,
Bobo, bobo, bobo, bobo boterken,
Van boven zet z'haar botere,
Van onder haren kaas,
Van onder haren kaas!

Al onder de weg van Maldegem,
Malle, malle, malle, malle, Maldegem,
Al onder de weg van Maldegem
Daar zat een wuf en spon!

Dat wuf dat ging op zee, Gielegee,
Dat wuf dat ging naar zee
Al op een houten lepeltje,
Lele, lele, lele, lele lepelken,
Al op een houten lepelken:
Daar was geen steelken aan,
Daar was geen steelken aan!

Al onder de weg van Maldegem,
Malle, malle, malle, malle, Maldegem,
Al onder de weg van Maldegem
Daar zat een wuf en spon!

Dat wuf verdronk in zee, Gielegee,
Dat wuf verdronk in zee,
Al in dat diepe waterken,
Wawa, wawa, wawa, wawa, waterken,
Al in het diepe waterken:
Er was geen doen meer aan,
Er was geen doen meer aan!

Al onder de weg van Maldegem,
Malle, malle, malle, malle, Maldegem,
Al onder de weg van Maldegem
Daar zat een wuf en spon!