Daar is een kindje geboren

Daar is een kindje geboren
Op't toppeltje van’t huis
En’t had zijn bonnetje verloren
En’t ging al krischen naar huis.
En de speelman speelde zo zoete!
En de moeder was zo ziek!
En zij eet zo geerne kapoentjes
Maar de beentjes mag zij niet!