Hier is onze fiere Pinksterblom

Hier is onze fiere Pinksterblom
En ik wou hem zo graag er eens wezen!
Met zijn groene kransen op het hoofd
En met zijn klinkende bellen.
Recht is recht, krom is krom!
Belief je wat te geven voor de fiere Pinksterblom?
Want de fiere Pinksterblom moet voort!