Sannie Brandt

Waar gaan jy heen, gaan jy heen, Sannie Brandt?
Waar gaan jy heen, lieve Sannie?
Jy het gistraand my beloof,
Ja, daar onder by die kloof,
Dat vir my verlaat jou huis en ook jou Mammie!

Waarom is jy dan so skaam, Sannie Brandt?
Is jy skaam of is jy skelm, lieve Sannie?
Want as jy my niet wil hê,
Waarom kan jy da nie sê?
Vat my hand, Sannie Brandt, en vra jou Mammie!

Maak nou gou, dat ons kan trou, Sannie Brandt!
Geld en grond het ek genog, lieve Sannie!
As jy dit jou ma vertel,
Sy sal tog niet meer rebel:
Vat my hand, Sannie Brandt, en vra jou Mammie!

Want so gou as ons getroud, Sannie Brandt!
Want so gou as ons getroud, lieve Sannie!
Bou ek onder in die v'lei 'n
Huisje net vir jou en my:
Vat my hand, Sannie Brandt, en sê jou Mammie!