Zeg kwezelke, wilde gij dansen

"Zeg kwezelke, wilde gij dansen? Ik zal u geven een ei?"
"Wel neen ik," zei dat kwezelke, "Van dansen ben ik vrij!
Ik kan niet dansen, Ik mag niet dansen,
Dansen is onze regel niet,
Begijntjes en kwezelkens dansen niet!"

"Zeg kwezelke, wilde gij dansen? Ik zal u geven een koe!"
"Wel neen ik," zei dat kwezelke, "Van dansen word ik te moe!
Ik kan niet dansen, Ik mag niet dansen,
Dansen is onze regel niet,
Begijntjes en kwezelkens dansen niet!"

"Zeg kwezelke, wilde gij dansen? Ik zal u geven een peerd!"
"Wel neen ik," zei dat kwezelke, "Dat is mij het dansen niet weerd!
Ik kan niet dansen, Ik mag niet dansen,
Dansen is onze regel niet,
Begijntjes en kwezelkens dansen niet!"

"Zeg kwezelke, wilde gij dansen? Ik zal u geven een man!"
"Wel ja ik," zei dat kwezelke, "'kZal dansen al wat ik kan.
Ik kan wel dansen, Ik mag wel dansen,
Dansen is onze regel wel,
Begijntjes en kwezelkens dansen wel!"