Ik voele mij gedrongen

Ik voele mij gedrongen,
Dat ik zingen moet,
Ja, dat ik zingen moet:
Een liedeke van minne,
Dat mij treuren doet,
Ja, dat mij treuren doet!

Een liedeke van minne,
Dat ik heb geleerd,
Ja, dat ik heb geleerd
Van enen kloeken ridder,
Die naar Kalis reed,
Ja, die naar Kalis reed.

Te Kalis buiten stede
Stuift het zand zo zeer,
Ja, stuift het zand zo zeer!
Maar voor mijn zoetliefs deurke
Stuift het nog veel meer,
Ja, stuift het nog veel meer!