Ubi sunt gaudia?

Ubi sunt gaudia?
Waar de englen zingen
Nova cantica
En klokken klinken
In Regis curia,
Alleluia