Schoon lieveke, waar waarde gij

"Schoon lieveke, waar waarde gij de eerste meien-nacht,
Dat gij mij gene mei en bracht?"
"De eerste meien-nacht, Schoon lief, toen was ik ziek:
Schoon lieveke, ik kost er van mijn beddeke niet!"

"Schoon lieveke, waar waarde gij de tweede meien-nacht,
Dat gij mij gene mei en bracht?"
"De tweede meien-nacht, Zocht ik een eglantier:
Schoon lieveke, sta op en uwe mei is hier!"

"'k En sta er toch voorwaar voor uwe schone mei niet op,
Of en zal er mijn venster niet ontsluiten!
Uw mei die komt te laat! Plant vrij hem op de straat:
Schoon lieveke, plant uwe mei daar buiten!"