Ontwaak, ontwaak!

Ontwaak, ontwaak!
De roep van de haan:
Een stralende zon
in gouden baan.