Merk toch hoe sterk

Merk toch hoe sterk, nu in 't werk zich al stelt,
Die 't allen tijd zo ons vrijheid heeft bestreden.
Ziet, hoe hij slaaft, graaft en draaft met geweld,
Om onze goed, en ons bloed, en onze steden!
Hoor de Spaanse trommels slaan! Hoor Maraans trompetten!
Ziet, hoe komt hij trekken aan Bergen te bezetten!
Berg op Zoom, Houdt u vroom, Stut de Spaanse scharen:
Laat 's lands boom En zijn stroom Trouw'lijk toch bewaren.

't Moedige, bloedige, woedige zwaard
Blonk en het klonk, dat de vonken daaruit vlogen.
Beving en leving, opgeving der aard,
Wonder gedonder nu onder was nu boven
Door al't mijnen en't geschut, Dat men daaglijks hoorde;
Menig Spanjaard in zijn hut In zijn bloed versmoorde.
Berg op Zoom, Houdt u vroom, Stut de Spaanse scharen;
'tHeeft 'slands boom En zijn stroom Trouw'lijk doen bewaren.

Die van Oranje kwam Spanje aan boord,
Om uit het veld, als een held, 'tge-weld te weren;
Maar alzodra Spinola 'theeft gehoord,
Trekt hij fluks heen op de been met al zijn heren.
Cordua kruit spoedig voort, Zag daar niet te winnen:
Don Velasco liep gestoord: 'tVlas was niet te spinnen.
Berg op Zoom, Houdt u vroom, Stut de Spaanse scharen;
'tHeeft 'slands boom En zijn stroom Trouw'lijk doen bewaren.