Ik zeg adieu

Ik zeg adieu,
Wij twee, wij moeten scheiden.
Tot op een nieuw
Zo wil ik troost verbeiden.
Ik laat bij U dat harte mijn,
Want waar Gij zijt, daar zal ik zijn.
't Zij vreugd of pijn, 't zij vreugd of pijn,
Altoos wil ik uw eigen zijn.

Ik dank u, lief,
Rein minlijk lief geprezen.
Voor alle grief
Zo wilt mij doch genezen.
Die nijders fel met hun fenijn
Zij letten ons ons blijd' aanschijn
Op dit termijn, op dit termijn.
Altoos wil ik uw eigen zijn.