In de hemel is ene dans

In de hemel is ene dans, allelujah!
Daar dansen al die maagdekens!
Benedicamus Domino, allelujah, allelujah.

't Is voor Amelia, allelujah!
Wij dansen naar de maagdekens!
Benedicamus Domino, allelujah, allelujah.