In Jesu name

In Jesu name, Broeders eerzame,
Stelt u eenpaar,
Nu te beginnen Hem te beminnen
Al in dit zoete nieuwe jaar.

Een herte rene, En anders gene,
Dit's al voorwaar
Minnen allene Zonder verklene
Al in dit zoete nieuwe jaar.

Hij heeft geleden, Hij is besneden,
Dit's openbaar:
Wilt u besnijden Zonder vermijden
Al in dit zoete nieuwe jaar.

Vader almachtig, Zone eendrachtig,
Heilig Geest klaar,
Één God drievuldig, Verheft ons die schuldig
Al in dit zoete nieuwe jaar.